PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Thanh toán bằng Ví điện tử NgânLượng

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ

Bước 2: Quý khách lựa chọn phương thức thanh toán bằng Ví điện tử NgânLượng tại cuối cùng của gói dịch vụ

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn tại bước thanh toán này

2. Thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa, Master, JCB

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ

Bước 2: Quý khách lựa chọn phương thức Thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa, Master, JCB tại cuối cùng của gói dịch vụ

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn tại bước thanh toán này

3. Thanh toán Thẻ ATM nội địa/Internet Banhking

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ

Bước 2: Quý khách lựa chọn phương thức Thanh toán Thẻ ATM nội địa/Internet Banhking tại cuối cùng của gói dịch vụ

Bước 3: Quý khách thực hiện việc chuyển khoản vào tài khoản của chúng tôi theo thông tin như sau:

Thông tin tài khoản: