Gói dịch vụ

Chọn gói dịch vụ phù hợp với bạn

Free Trial

Dùng thử miễn phí
FREE TRIAL

Sửa thiệp 24/7

Tìm đường trên Google Maps

1 Skin miễn phí

Cá nhân (Miễn phí)

Gọi điện/nhắn tin trên thiệp

Chia sẻ trên mạng xã hội

Basic

Sử dụng 1 thiệp trả phí
250,000

Sử dụng 1 thiệp trả phí

Sửa thiệp 24/7

Thời hạn 60 ngày

Gọi điện/nhắn tin trên thiệp

Tìm đường trên Google Maps

Chia sẻ trên mạng xã hội

Cá nhân (Trả phí)

Premium

Sử dụng tất cả skin của Thimo
500,000

Sử dụng tất cả skin trả phí (bao gồm premium)

Sửa thiệp 24/7

Thời hạn 90 ngày

Gọi điện/nhắn tin trên thiệp

Tìm đường trên Google Maps

Chia sẻ trên mạng xã hội

Cá nhân (Trả phí)